Scroll ke Atas
Berita Utama

Peringati Malam Nuzulul Qur’an di Mushola Baitut Taibin

33
×

Peringati Malam Nuzulul Qur’an di Mushola Baitut Taibin

Sebarkan artikel ini
EMSATUNEWS.CO.ID, TEGAL – Bertempat di Mushola Baitut Taibi Wanagopa Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kab Tegal  peringati malam Nuzul Quran yang jatuh pada malam 17 Ramadhan tahun ini bertepatan dengan hari, Senin 18 April 2022.
Sebagai penceramah Ir. Khaerud Dawam sekarang sedang mengikuti Pasca Sarjana di Institut Perguruan Tinggi Ilmu AlQuran Jakarta  menjelaskan,
‘Malam Nuzul Quran’ merupakan peristiwa dimana Allah SWT untuk pertama kalinya menurunkan AL-Qur’an melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di Gua Hira.
Lebih lanjut dikatakan Al Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan  6.666 ayat. Isi kandungan Al Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al Quran merupakan pedoman dan petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat. Al Quran sebagai sumber hukum utama Islam yang setelahnya ada Hadis, Ijma dan Qiyas.
Oleh  karena  itu, isi kandungan  Al Quran sangat penting untuk diketahui dan diamalkan oleh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia agar mendapat petunjuk di jalan yang lurus dapat membantu dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat kelak.
Khaerul lebih lanjut mengatakan  isi kandungan dalam Al Quran ada 7 yaitu Akidah berarti keyakinan, kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan
Keyakinan kepada Allah SWT sebagai satu satunya tuhan dengan segala kuasa dan kebesarannya.
Akidah berkaitan dengan keimanan sebagaimana terdapat rukun iman. Iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada kitab – kitab Allah SWT, iman kepaa rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar.Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam.
Ibadah secara istilah berarti bentuk penghambaan seorang manusia kepada Allah SWT. Ibadah adalah segala perkara yang Allah SWT cintai, baik secara dzahir maupun batin.
Ibadah berkaitan dengan amaliah khususnya ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Seperti salat, puasa, zakat, dan haji.Sementara ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fiqih.
Akhlak merupakan tingkah laku, perangai seseorang yang muncul oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu.Akhlak berkaitan dengan moral atau perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial
Seperti, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama muslim, akhlak terhadap non muslim, akhlak bertetangga, aturan berbusana dan lain-lain
Akhlak berkaitan dengan moral atau perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.
Al Quran mengungkapkan kisah sejarah agar umat muslim dapat mengambil pelajaran dan hikmah pada umat terdahulu, seperti kisah sejarah para nabi dan rasul terdahulu, kisah umat yang taat seperti Ashhabul Kahfi dan Ratu Saba. Kaum durhaka seperti kaum Tsamud, kaum Ad, Fir’aun, Namrud dan lain-lain.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Ayat dalam Al Quran banyak mengisyaratkan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, menghimbau manusia mengembangkannya guna kemaslahatan dan kemajuan manusia. Seperti dalam bidang astronomi, kedokteran, pertanian.
Misalnya teori tentang penciptaan alam, langit dengan atmosfirnya sebagai atap untuk melindungi bumi, manusia berasal dari satu sel sperma, sidik jari, manfaat besi bagi kehidupan, antariksa dan lain-lain.
Muamalah adalah suatu yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya
Yang termasuk dalam tuntunan muamalah ini antara lain :
Hukum perkawinan (Munakahat), Waris (Faraidh), Pidana (Jinayat), Perdata (denda), Jual-beli dan perjanjian, Tata negara, makanan dan penyemblihan Peperangan (jihad)
Diakhiri ceramahnya Janji Allah SWT pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran  dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkari.
Tidak ada keraguan dalam Al Quran, Kitab suci terakhir selalu relevan dengan segala zaman isi kandungan dalam Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup untuk dipahami dan diamalkan bagi umat Islam / muslim dan muslimat. ( Bambang Sugiarto)

Baca Juga :  Antisipasi Kejahatan Jalanan Jelang Lebaran, Polres Pekalongan Intensif Patroli Bersenjata